EFOP Monitoring Bizottsági ülés

Helyszín: 
Belügyminisztérium- Márványaula (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.)
Időpont: 
2023. május 26. (péntek) 9:00

 

Napirendi pontok

  1. Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása
  2. Az ülés napirendjének elfogadása, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása (döntés)
  3. Az EFOP előrehaladásának bemutatása és megvitatása
  4. Az EFOP Éves Végrehajtási Jelentés elfogadása (döntés)
  5. A készségek európai éve (2023)
  6. Tájékoztatás az értékelésekről
  7. Egyebek és zárás