Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 8. Monitoring Bizottsági ülése

Helyszín: 
Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. – bejárat a Dorottya utca felől, Pénztárterem)
Időpont: 
2018. április 26. (csütörtök)
10:00 - 13:00

 

Napirendi pontok:

1. napirendi pont:     Köszöntő, napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása

                                 Irányító Hatóság

 

2. napirendi pont:     Információk az előző MB ülés óta eltelt időszakról

                                 - OP módosítás státusza

                                 - MB írásos eljárások lefolytatása

                                 Irányító Hatóság

 

3. napirendi pont:     Beszámoló a program szakmai és pénzügyi előrehaladásáról különös tekintettel az eredményességmérési keret indikátorok                                           teljesülésére

                                 Irányító Hatóság

 

4. napirendi pont:     Az IKOP Éves Fejlesztési Keret módosításának megtárgyalása

                                 Irányító Hatóság

 

5. napirendi pont:     Az IKOP 2017. évről szóló Éves Végrehajtási Jelentésének megtárgyalása és elfogadása

                                 HATÁROZAT - Irányító Hatóság