TOP Monitoring Bizottsági ülés

Helyszín: 
Veszprém Megyei Jogú Város- Városháza (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)
Időpont: 
2023. május 24. (szerda) 9:30

Napirendi pontok:

I. Napirend megvitatása és elfogadása

II. Hitelesítő személyek kiválasztása, az előző ülés jegyzőkönyvének megvitatása és elfogadása

III. A Monitoring Bizottság Ügyrendje módosításának megvitatása és elfogadása

IV.A TOP 2022. évi Éves Végrehajtási Jelentésének elfogadása, tájékoztatás a TOP előrehaladásáról (általános előrehaladás, végrehajtási és ellenőrzési tapasztalatok, zárás)

V. A TOP módosításának megvitatása és elfogadása

VI. Költségnövekmények helyzetének nyomonkövetése (ERFA és ESZA)

VII. Tájékoztató a 2022. évi Kommunikációs Akcióterv végrehajtásáról, jó gyakorlatok, eredménykommunikáció

VIII. Az értékelési terv előrehaladásának bemutatása, valamint a „Belső perifériák a fejlesztéspolitikában” című értékelés bemutatása

IX. A Veszprém Vármegyei Integrált Területi Program (ITP) végrehajtásának bemutatása, 2014-20 tapasztalatai, 2021-27 tervezése