KÖFOP Monitoring Bizottsági ülés

Megyei Jogú Városok Szövetségének képviseletét ellátja
Dr. Szekeres Antal
Debrecen MJV címzetes főjegyzője, az MJVSZ Jegyzői Kollégium elnöke

 

Helyettesítő tag:
Dr. Danku Csaba
Debrecen MJV aljegyzője

Helyszín: 
D50 Rendezvényközpont
Cím: 
1071 Budapest, Damjanich u. 50.

 

NAPIRENDI PONTOK:

1. Az ülés megnyitása, napirendjének elfogadása, előző ülés emlékeztetőjének elfogadása, hitelesítők kiválasztása

2. A KÖFOP 2021. évről szóló Éves Végrehajtási Jelentésének bemutatása és elfogadása

3. A KÖFOP aktuális előrehaladásának ismertetése, valamint egyéb, végrehajtással kapcsolatos kérdések bemutatása

4. Az értékelési terv felülvizsgálata, az értékelések státusza (horizontális és KÖFOP specifikus értékelések előrehaladása)

5. KÖFOP projektekhez kapcsolódó központi e-ügyintézési szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztések előrehaladásának bemutatása

6. Az Európai Bizottság Közigazgatási és Közkormányzási Szakértői Csoport tevékenységének bemutatása

7. Projekt bemutató: „Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont (KIOSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső helyszínekre”

8. Projekt bemutató: „Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ kialakítása”

9. A következő KÖFOP Monitoring Bizottság ülés időpontja, témái, egyebek

Időpont: 
szerda, május 18, 2022 - 09:00