KÖFOP Monitoring Bizottsági ülés

Megyei Jogú Városok Szövetségének képviseletét ellátja
Dr. Szekeres Antal
Debrecen MJV címzetes főjegyzője, az MJVSZ Jegyzői Kollégium elnöke

 

Helyettesítő tag:
Dr. Danku Csaba
Debrecen MJV aljegyzője

Helyszín: 
Radisson Blu Béke Hotel
Cím: 
1067 Budapest, Teréz körút 43.

 

Napirendi pontok:

1. Az ülés megnyitása, napirendjének elfogadása, előző ülés emlékeztetőjének elfogadása, hitelesítők kiválasztása

2. A KÖFOP aktuális előrehaladásának ismertetése, valamint egyéb, végrehajtással kapcsolatos kérdések bemutatása pl. - a KÖFOP projektek fizikai, pénzügyi előrehaladása - indikátorok állásának bemutatása prioritásonként - várható abszorpció bemutatása stb.

3. Tájékoztatás a KÖFOP Operatív Program zárásáról

4. Tájékoztatás az értékelések státuszáról (horizontális és KÖFOP specifikus értékelések előrehaladása)

5. A KÖFOP Operatív Program kommunikációs akciók valamint a KÖFOP fejlesztési eredmények átfogó bemutatása - tájékoztatás a 2024. évi záró eseményekről

6. Projekt bemutató: A "KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00030" számú „A Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség megteremtése a KÖFOP 1.1.1, 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az érintett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával”

7. Projekt bemutató: Az állampolgári elégedettség növelésével járó Kormányhivatali projektek bemutatása néhány KÖFOP projekt eredménytermékének ismertetésén keresztül

8. A következő KÖFOP Monitoring Bizottság ülés időpontja, témái, egyebek

Időpont: 
hétfő, december 4, 2023 - 09:00