TOP Monitoring Bizottsági ülés

Megyei Jogú Városok Szövetségének képviseletét ellátja
Szita Károly
Kaposvár MJV polgármestere, az MJVSZ elnöke

Dr. Papp László
Debrecen MJV polgármestere

Nagy Sándor
Szeged MJV alpolgármestere

Helyszín: 
Veszprém Megyei Jogú Város- Városháza
Cím: 
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Napirendi pontok:

I. Napirend megvitatása és elfogadása

II. Hitelesítő személyek kiválasztása, az előző ülés jegyzőkönyvének megvitatása és elfogadása

III. A Monitoring Bizottság Ügyrendje módosításának megvitatása és elfogadása

IV.A TOP 2022. évi Éves Végrehajtási Jelentésének elfogadása, tájékoztatás a TOP előrehaladásáról (általános előrehaladás, végrehajtási és ellenőrzési tapasztalatok, zárás)

V. A TOP módosításának megvitatása és elfogadása

VI. Költségnövekmények helyzetének nyomonkövetése (ERFA és ESZA)

VII. Tájékoztató a 2022. évi Kommunikációs Akcióterv végrehajtásáról, jó gyakorlatok, eredménykommunikáció

VIII. Az értékelési terv előrehaladásának bemutatása, valamint a „Belső perifériák a fejlesztéspolitikában” című értékelés bemutatása

IX. A Veszprém Vármegyei Integrált Területi Program (ITP) végrehajtásának bemutatása, 2014-20 tapasztalatai, 2021-27 tervezése

Időpont: 
szerda, május 24, 2023 - 09:30