Az Állami Számvevőszék, a Közbeszerzési Hatóság és a Megyei Jogú Városok Szövetsége közös tudásmegosztó konferencia sorozata

23 megyei jogú város, 152 cég, több mint 300 résztvevő

Országos tudásmegosztó rendezvénysorozat zárult le az Állami Számvevőszék, a Közbeszerzési Hatóság és a Megyei Jogú Városok Szövetségének szervezésében, 2019. május 16-án Székesfehérváron. A februárban indított hat helyszínes szemináriumsorozaton az ÁSZ és a Közbeszerzési Hatóság szakemberei a 23 megyei jogú város összesen 152 gazdasági társaságának vezetőivel, képviselőivel osztották meg tapasztalataikat. A hat szemináriumon összesen több mint 300-an vettek részt. A 23 megyei jogú város összesen 206 többségi tulajdonú gazdasági társasággal rendelkezik, tehát a tudásmegosztó rendezvénysorozat az érintett cégek mintegy háromnegyedét közvetlenül elérte. A székesfehérvári záróeseményre a helyieken kívül Győr, Veszprém, Tatabánya, Dunaújváros és Érd köztulajdonú vállalatainak vezetői, illetve az önkormányzatok érintett munkatársai kaptak meghívást.

A hat helyszínes (Kaposvár, Debrecen, Miskolc, Kecskemét, Zalaegerszeg, Székesfehérvár) rendezvénysorozat nyitóeseményére 2019. február 21-én, Kaposváron került sor, ahol a tudásmegosztó szemináriumsorozatot Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere, Domokos László, az Állami Számvevőszéke elnöke és Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke közösen indították útjára.

Szita Károly a februári nyitóeseményen leszögezte: „fontos, hogy polgáraink tisztán lássák a közös ügyeinket, tisztán lássák, hogyan gazdálkodunk, miként bánunk a közvagyonnal, mire költjük el az általuk befizetett adót”. Domokos László rámutatott „a közszolgáltatásokat biztosító önkormányzati gazdasági társaságok hatékonysága és eredményessége kiemelkedő mértékben befolyásolja a szolgáltatást igénybe vevő lakosság életminőségét, biztonságát, egészségét, jólétét és jól-létét”. Az ÁSZ elnöke aláhúzta: „a rendezvénysorozat célja a megyei jogú városok tulajdonában lévő gazdasági társaságok szabályszerű és eredményes működésének támogatása”. Rigó Csaba Balázs kiemelte: „a Közbeszerzési Hatóság elkötelezett a jogszerű közbeszerzési magatartások elterjesztésében. Az a célunk, hogy a bajt megelőzzük azért, hogy kevesebb jogvitában kelljen eljárnia és szankciót alkalmaznia a Közbeszerzési Döntőbizottságnak”.

Az egyes helyszíneken a számvevőszéki szakértők az önkormányzati tulajdonú társaságok gazdálkodásának közpénzügyi vonatkozásait, valamint a gazdálkodás egyes kiemelt területeinek a közpénzek alakulására gyakorolt hatásait ismertették a résztvevőkkel. A Közbeszerzési Hatóság szakértői a közbeszerzési eljárás menetének sarkalatos pontjairól tartottak szakmai előadásokat, esettanulmányokkal szemléltetve azok gyakorlati alkalmazását.

A székesfehérvári záró rendezvényt Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének társelnöke nyitotta meg, majd köszöntötte a résztvevőket Warvasovszky Tihamér, Állami Számvevőszék alelnöke és Dr. Kovács László, Közbeszerzési Hatóság főtitkára is.

Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere a fontos közszolgáltatások kapcsán azt az álláspontot erősítette meg, hogy a biztonság és a szolgáltatás minősége csak akkor garantálható, ha azok közösségi tulajdonban vannak. A városnak komoly fejlesztési elképzelései voltak és vannak mind környezetvédelmi, mind pedig az üzemeltetési elvek tekintetében: a kormányzat segítségével az Önkormányzathoz került a fűtőerőmű, illetve a Széphő Zrt-n keresztül a város közösségéé lett; önkormányzati tulajdonban működik továbbá a Depónia Nonprofit Kft., ellátva a térség hulladékkezelésén túl a kapcsolódó szolgáltatási rendszerek szakmai és koordinációs feladatait is. A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. ma 640 embert foglalkoztat, vagyona és eszközparkja meghaladja a 2 milliárd forintot: az elmúlt öt évben több mint harmincmilliárd forintot költöttek városüzemeltetési és -fejlesztési feladatok elvégzésére.

Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke elmondta: „a hat helyszínen a 23 megyei jogú város összesen 152 gazdasági társaságának vezetőivel, képviselőivel osztottuk meg tapasztalatainkat, továbbá a szemináriumokon jelen voltak a 23 megyei jogú város önkormányzatainak pénzügyi, gazdálkodási szakemberei is. A hat szemináriumon összesen több mint 300-an vettek részt”. Az ÁSZ alelnöke kiemelte: „a tudásmegosztó szemináriumsorozatunk elérte a célját, hiszen az érintett cégek mintegy háromnegyedét közvetlenül elérte. Mint mondta: „stratégiai célunk a tudásmegosztás és a támogatás, a törvényben meghatározott tanácsadó tevékenységünk folyamatos szélesítése. Ehhez az ÁSZ kiváló partnerekre talált a Megyei Jogú Városok Szövetségében és a Közbeszerzési Hatóságban” – szögezte le Warvasovszky Tihamér, aki az eseményen azt is bejelentette, hogy az ÁSZ önteszt-rendszere a mai nappal újabb elemmel bővült: mostantól a köztulajdonú, így az állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői is tesztelhetik a cégük szabályszerű, integritáselvű működését az ÁSZ honlapján (www.asz.hu/ontesztek) elérhető önteszt segítségével.

Dr. Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság főtitkára köszöntőjében hangsúlyozta: „A Közbeszerzési Hatóság kiemelt céljának tekinti a jogalkalmazók munkájának támogatását a közbeszerzések terén, melynek keretében nagy hangsúlyt fektetünk a közbeszerzésekben érintett szervezetekkel, állami szervekkel való szoros együttműködésre is.”  Beszédében kiemelte: „Különösen előremutatónak tartjuk, hogy a három szervezet közös szakmai munkájának eredményeként útjára indulhatott ez a rendezvénysorozat, azzal a céllal, hogy közösen nyújtsunk támogatást a megyei jogú városok tulajdonában lévő gazdasági társaságok szabályszerű és eredményes működéséhez. A Közbeszerzési Hatóság országos hatáskörű autonóm államigazgatási szervként nemcsak Budapesten, de a vidéki városokban is nagyszámú közbeszerzési szereplőnek igyekszik naprakész gyakorlati információkkal szolgálni a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatása érdekében, így 2017-ben 2600, 2018-ban 1500, az idei évben pedig e rendezvénysorozattal együtt eddig mintegy 700 közbeszerzési szakember szakmai továbbképzéséhez járultunk hozzá, elősegítve ezzel a közpénzek szabályos, átlátható és eredményes elköltését.”

A május 16-i záró eseményen előadást tartott az önkormányzati tulajdonú társaságok gazdálkodásának közpénzügyi vonatkozásairól és hatásairól Makkai Mária, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője. Dr. Kugler Tibor és dr. Bakos Balázs, a Közbeszerzési Hatóság főosztályvezetői a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos legfontosabb gyakorlati problémákat és megoldási lehetőségeiket ismertették.

A most zárult országos rendezvénysorozat célja a megyei jogú városok tulajdonában lévő gazdasági társaságok szabályszerű és eredményes működésének támogatása, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos ismeretek bővítése volt.

Állami Számvevőszék

Közbeszerzési Hatóság

Megyei Jogú Városok Szövetsége