Debrecen az ország keleti részének természetes centruma

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának új közgyűlése 2019. október 24-én tartotta alakuló ülését. A város vezető testülete az eddigi három helyett egy negyedik alpolgármesteri tisztséggel bővült, valamint a debreceni oktatási intézmények közötti kapcsolatok koordinálásáért felelős tanácsnokot is választott a közgyűlés.

Dr. Papp László polgármester – aki immár második ciklusát kezdi – az ülésen tartott beszédében többek közt elmondta: a debreceni közgyűlés minden döntése – közvetve vagy közvetlenül – több, mint 200 ezer ember életét befolyásolja, de emellett határozatai nem egy esetben akár a régió milliós lakosságára nézve fejthetik ki hatásukat. Így tehát a város közgyűlésének tagjai nem csak Debrecen polgáraiért, hanem a régió lakosságáért is dolgoznak és vállalnak felelősséget. Erre tekintettel kijelenthető, hogy Debrecen súlya, jelentősége a gazdaság, az oktatás, a kultúra vagy akár a közlekedés területén markánsan megváltozott az elmúlt években: a régió legmeghatározóbb városa lett. Nem egy az ország települései közül, hanem a legjelentősebb városok között is kiemelkedő szereppel bír. A várospolitika korábbi célkitűzése a régióközponti szerep elérése volt, amely ma már cáfolhatatlan tény. Az elmúlt öt év eredményei azonban ezen is túlmutatnak és kimondhatjuk, hogy Debrecen ma az egyetlen város, amely képes megtörni az ország Budapest-központúságát, és betölteni az ország másik, országhatárokon átívelő központjának szerepét.

„Ne gondolja senki, hogy a most elmondottakra tekintettel arány- vagy szereptévesztésben vagyunk, már csak azért sem, mert Debrecen törekvései nem Budapest ellen irányulnak, nem a fővárossal akarunk konkurálni általában véve – konkrét esetekben persze ez nem kizárt –, hanem egyszerűen be fogjuk, be kell tölteni azt a történelmi szerepet, amely alapján Debrecen az ország keleti részének és a bennünket körülvevő, mintegy 3 milliós régiónak a természetes centruma – mondta dr. Papp László. – Meggyőződésem, hogy a nemzet fővárosának fejlődése nem csak az ott élők, hanem mindannyiunk közös ügye, és így gondoljuk ezt Debrecen esetében is. Városunk kivívta azt a pozíciót magának, amely alapján ki kell mondani, hogy Debrecen fejlődése és fejlesztése már nem csak a debreceniek ügye, hanem nemzeti ügy.” A rövidesen meghirdetendő Debrecen 2030 elnevezésű program alapelve, hogy fenntartva az eddigi gazdaságfejlesztési folyamatokat a város növekvő fejlesztési forrásait Debrecen önkormányzata a városépítésre fogja koncentrálni. „Ez a következő évtizedet meghatározó program szoros együttműködést igényel Magyarország Kormányával, hiszen a megvalósításhoz szükséges forrás nagyságrendje messze meghaladja a város lehetőségeit. Az ország kormányával való együttműködés Debrecen kiemelt érdeke, melyben örömmel veszünk részt, hiszen ez garantálja városunk fejlődését. A programnak köszönhetően a XXI. század legversenyképesebb magyar nagyvárosa jön létre, amely egyúttal betölti az ország új, keleti központjának, az ország másik fővárosának szerepét. Ahhoz, hogy ezt a tervet meg tudjuk valósítani, két alapvető feltételt tudni kell teljesíteni: az egyik, hogy a ’20-as évek végére az ország vidéki városait tekintve Debrecen kell, hogy a legerősebb gazdasággal rendelkező város legyen, a másik, hogy erős szövetséget kell kialakítani a régió településeivel, és ezáltal régiónkat az Európai Unió egyik legversenyképesebb régiójává kell emelni” – hangsúlyozta dr. Papp László.

Az új debreceni közgyűlés alakuló ülésén alpolgármesterré választották dr. Széles Diánát, aki az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, ifjúsági, egészségügyi, gyermek-, és ifjúságvédelmi, valamint szociális ügyekkel, továbbá a társadalmi és civil kapcsolataival összefüggő feladatokkal foglalkozik majd.

Dr. Barcsa Lajos látja el az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos, valamint a gazdaságfejlesztési feladatokat, irányítja a város gazdasági regionális szerepköréből adódó kormányzati szintű együttműködések előkészítését és koordinálását, az önkormányzat más településekkel kialakítandó gazdaságfejlesztési együttműködését, és felügyeli az önkormányzat közneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatainak megvalósítását.

Balázs Ákos feladatkörébe tartozik majd az önkormányzat városüzemeltetési és intézmény-felújítási, valamint környezetvédelmi feladataival, továbbá ezekhez kapcsolódóan a települési kapcsolatok kiépítésével és városüzemeltetési együttműködések kialakításával összefüggő ügyek irányítása és koordinálása.

Dr. Puskás István alpolgármesterként 2020. január 1-jétől lesz az önkormányzat kulturális feladataival kapcsolatos irányítás és koordináció, valamint az egyházakkal való kapcsolattartás felelőse.

Dr. Széles Diána és dr. Barcsa Lajos hasonló feladatkörrel az elmúlt öt esztendőben is alpolgármesteri feladatokat látott el. Balázs Ákos addig a közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője volt – az ő alpolgármesteri posztja és tevékenységi köre új elem a város vezetésében. Dr. Puskás István jelenleg a Római Magyar Akadémia igazgatója. E megbízatása lejártát követően fogja alpolgármesteri feladatait ellátni Debrecenben.

A közgyűlés Komolay Szabolcs önkormányzati képviselőt (Fidesz-KDNP) a debreceni oktatási intézmények közötti kapcsolatok koordinálásáért felelős tanácsnokká választotta. Ő az elmúlt öt évben a város kulturális ügyekért felelős alpolgármestere volt.

 

Forrás: Debreceni Városháza Sajtó

forrás: Debreceni Városháza Sajtó