Közbeszerzési konferenciát tartott Debrecenben a Megyei Jogú Városok Szövetsége

2017. augusztus 8-án Debrecenben tartották a Megyei Jogú Városok Szövetsége és Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közös szervezésében a „Közérthetően a részekre bontás tilalmáról” elnevezésű konferenciát.

A konferencia témájaként a résztvevők gyakorlati példákon keresztül ismerkedhettek meg a közbeszerzési eljárások egyik fontos elemével, a részekre bontás tilalmával.

A tanácskozást Dr. Szekeres Antal, Debrecen Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője vezette, és előadást tartott Dr. Paróczai Bernadett, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közbeszerzési osztályvezetője is. Az eseményre Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság Elnöke is meghívást kapott felkért előadóként.

A konferencia apropóját az adta, hogy a közbeszerzési törvény 2015. november 1-jén hatályba lépett módosítása megváltoztatta az ún. egybeszámítási szabály szövegét. A törvény módosításának indoka az volt, hogy a becsült érték számításának szabályait összhangba hozza az uniós jogi követelményekkel. Az Európai Unió közbeszerzési irányelvei és a hozzájuk kapcsolódó uniós bírósági gyakorlat azt követelik meg, hogy az ajánlatkérő - értékét tekintve - ne bontson részekre olyan közbeszerzéseket, amelyek egy egységes beszerzésnek minősülnek. A hazai jogban az egybeszámítási kötelezettség az elmúlt másfél évtizedben a részekre bontás tilalmán túlmutató, önálló logikájú szabályrendszerré fejlődött, melynek gyakorlatát kívánta megismertetni a résztvevőkkel a konferencia.