Szoros együttműködés az önkormányzati érdekszövetségekkel

A Megyei Jogú Városok Szövetségével zárult az önkormányzati találkozók idei sorozata. Szita Károlyt, az országos érdekszövetség elnökét Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke fogadta 2017. június 13-án, az ÁSZ székházában. A találkozón többek között szó esett az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál első alkalommal elvégzett integritás felmérésről, az ÁSZ önkormányzatokat is érintő önteszt-rendszeréről. A megbeszélésen a felek egyetértettek abban, hogy többek között az elmúlt évek szisztematikus számvevőszéki ellenőrzéseinek is köszönhetően megszilárdult az önkormányzati szektor egyensúlya.

Az Állami Számvevőszék vezetői hagyományosan minden évben május-júniusban találkoznak az önkormányzati érdekszövetségek vezetőivel a kölcsönös tudásmegosztás érdekében. Az ÁSZ alelnöke az önkormányzati találkozósorozat keretében 2017. június 13-án Szita Károlyt, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökét fogadta. A találkozóval lezárult az idei évi találkozók sorozata.

Az ÁSZ az elmúlt években több száz ellenőrzést folytatott le önkormányzatoknál, valamint nemzetiségi önkormányzatoknál. Ezek mindegyikének célja a helyhatóságok szabályozott működésének, gazdálkodásának, illetve pénzügyi egyensúlyi helyzete megteremtésének és fenntartásának támogatása volt – ismertette a találkozón az alelnök. Warvasovszky Tihamér hozzátette: a 2015-ben történt, brókercégekhez kapcsolódó események kockázatait értékelve és azok társadalmi jelentőségére tekintettel az ÁSZ kiterjesztette a belső kontrollrendszer ellenőrzését az érintett önkormányzatok befektetési döntéseire is.

Warvasovszky Tihamér kiemelte: az ÁSZ 2012-től ütemezetten végzi az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató gazdasági társaságok ellenőrzését is, ahol kiemelt figyelmet fordít a közfeladat-ellátás megszervezésére vonatkozó önkormányzati döntésekre, azok előkészítésének szabályszerűségére, továbbá a gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának és működésének felügyeletére. Az ÁSZ alelnöke felelevenítette: a megyei jogú városok gazdasági társaságainál végzett ellenőrzéseket. Mint mondta: az ÁSZ tapasztalatai szerint a megyei jogú városok jellemzően betartják a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladataikat.

Warvasovszky Tihamér ismertette: az ÁSZ 2017. január 24-én hozta nyilvánosságra az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál első alkalommal elvégzett integritás felmérését, mellyel a Számvevőszék támogatja a társaságokat a korrupciós kockázatok beazonosításában, illetve a mérséklés érdekében szükséges kontrollok kiépítésében. A felmérés alapján az elemzés a társaságok integritási helyzetének javítására iránymutatásokat is megfogalmazott, illetve az elemzés tapasztalatait az ÁSZ 2017. január 26-án – az MJVSZ által is támogatott – „Jó gyakorlatok” szemináriumon is megosztotta az érintettekkel – tette hozzá az alelnök.

A kétoldalú eszmecserén szó esett az önkormányzatok ellenőrzései során visszatérően tapasztalt hiányosságokról, illetve kockázatokról, továbbá a belső kontrollrendszert érintő ellenőrzések tapasztalatairól is. Ennek kapcsán az ÁSZ alelnöke felhívta a figyelmet a Számvevőszék önkéntes önteszt rendszerére, melynek egyik célja a települési önkormányzatok belső szabályozottságának fejlesztése.

A találkozón Szita Károly ismertette az önkormányzatokat érintő aktuális témákat. Elismerően szólt az ÁSZ tanácsadó, támogató hozzáállásáról, az önkormányzatoknak szóló öntesztet kifejezetten hasznosnak nevezte. Mint mondta: ösztönözni fogják, hogy a tagjaik használják, hasznosítsák az ÁSZ öntesztjét. Szita Károly hangsúlyozta: az önkormányzatok tekintetében is kiemelten fontos a közpénz felhasználás átláthatósága, mivel ez alapozza meg az elszámoltathatóságot, és hozzájárulhat az eladósodás megakadályozásához is.

Szita Károly a találkozón üdvözölte, hogy az ÁSZ az elmúlt időszakban nagy számban végzett ellenőrzéseket a megyei jogú városok cégeinél. Mint mondta: ezek a számvevőszéki ellenőrzések rendkívül hasznos tapasztalatokkal jártak a tulajdonos önkormányzatok, illetve a MJVSZ számára is. Az önkormányzati szövetség elnöke a megbeszélésen kiemelte a megyei jogú városokban várhatóan 2022-ig megvalósuló jelentős beruházásokat, és ezek előkészítésében, megvalósításában kérte az ÁSZ szakmai támogatását is.

Czinder Enikő
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály

A hír az Állami Számvevőszék honlapján is megtekinthető:

http://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/szoros-egyuttmukodes-az-onkormanyzat...