Egészségügyi Albizottság

Tagváros

Delegált neve, beosztása

Békéscsaba

Dr. Fábián Ágnes tanácsnok

Debrecen

Dr. Kiss Sándor

önkorm. képviselő, bizottsági elnök

Dunaújváros

 Dr. Mészáros Lajos főigazgató

Eger

Zakarné Tóth Brigitta

civil referens

Érd

Dudás Erzsébet irodavezető

Győr

Dr. Somogyi Tivadar

alpolgármester

Hódmezővásárhely

Dr. Binnyei Ágnes

jogi előadó

Kaposvár

Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens

Kecskemét

Dr. Pataki Mariann

főigazgató főorvos

Miskolc

Dr. Kovács László önkormányzati képviselő

Nagykanizsa

Dr. Horváth Ágnes háziorvos, üzemorvos

Nyíregyháza

Csikós Péter

igazgató

Pécs

Dr. Őri László alpolgármester

Salgótarján

Dr. Bercsényi Lajos igazgató

Sopron

Dr. Simon István alpolgármester

Szeged

 Novkov Veszelinka irodavezető, Humán Közszolgáltatási Iroda

Szekszárd

Dr. Tóth Gyula

képviselő

Székesfehérvár

Dr. Solymos Krisztina egészségügyi, oktatási és szociális intézményi irodavezető

Szolnok

Dr. Nagy Nikoletta főosztályvezető

Szombathely

Dr. Kecskés László, önkormányzati képviselő, Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke

Tatabánya

Turza Károly

önkormányzati képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke

Tatabánya

Dr. Plavecz János

Tatabányai Kistérségi Háziorvosok Egyesülete elnöke

Veszprém

Dr. Strenner Zoltán önkormányzati képviselő

Zalaegerszeg

Zimborás Béla intéz-ményfennt. szakreferens